להפעלת מנגנון עקיפת בלוקים לחצו Ctrl

ועדת הערר

לפי סעיף 12א. לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה -1995 (להלן: "החוק")- מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק, רשאי, בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור, לערור על כך לפני ועדת ערר.

ועדת הערר לפי סעיף 12א. לחוק מונה שלושה חברים. חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה. ועדת הערר מוסמכת לקבל את הערר או חלקו, לדחותו, וכן לחייב את העורר או המשיבה בהוצאות ההליך. על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער, אם ניתנה לכך רשות, לפני בית המשפט המחוזי.

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ שהינה הרשות הממונה על פרויקט מנהרות הכרמל, מפעילה את מזכירות ועדת הערר של מנהרות הכרמל.

למידע נוסף אודות ועדת הערר, חקיקה קשורה ונוהל הגשת ערר ראו להלן קישורים לאתר הרשות הממונה:

דף הבית –ועדת הערר:
https://www.carmeltunnels.co.il/committee/
אודות ועדת הערר:
http://www.transisrael.co.il/ContentPage?id=33
חקיקה:

http://www.transisrael.co.il/ContentPage?id=143

נוהל הגשת הערר:
http://www.transisrael.co.il/ContentPage?id=142 

שירות לקוחות
הרשמו עכשיו
ללא דמי מנוי
   הצטרף כמנוי    5424*
תנאי שימוש  © כל הזכויות שמורות למנהרות הכרמל

  
  
נגישות | 
  
מנויים ברכב פרטי משלמים פחות - רק 6.95 שח למקטע
מנהרות הכרמל בFACEBOOK
מנהרות הכרמל ב-youtube
מנהרות הכרמל ב-flickr
 webnoise  :site by
הצטרף כמנוי    5424*
התעריפים החדשים במנהרות הכרמל: דברים שכדאי לדעת
מטיילים עם מנהרות הכרמל
מנהרות הכרמל בFACEBOOK
מנהרות הכרמל ב-youtube
מנהרות הכרמל ב-flickr
נגישות | 
  
  
  
  | 
© כל הזכויות שמורות למנהרות הכרמל

site by: