להפעלת מנגנון עקיפת בלוקים לחצו Ctrl
     

הצטרף אונליין

הצטרפות בקליק
     

הרשמו עכשיו

ללא דמי מנוי

מנהרות הכרמל נמנות על מנהרות האגרה הזולות בעולם

מהשוואת תעריפי מנהרות אגרה בעולם עולה כי התעריפים במנהרות הכרמל נמוכים משמעותית מהתעריפים הנהוגים ברובן המוחלט של יתר מנהרות האגרה בעולם. למידע נוסף הורידו את טבלת ההשוואה, המחקר התבצע על ידי חברת אדקיט ישראל בע"מ במהלך חודש מאי 2016.

למה צריך לשלם על נסיעה של 5 דקות?

האמת? טוב ששאלתם. קודם כל, צריך לזכור שמטרתן העיקרית של מנהרות הכרמל היא לקצר את מרחק הנסיעה ולחסוך זמן. חשוב לזכור כי התמורה המתקבלת בעד השימוש בפרויקט היא החיסכון בזמן ובמרחק בהשוואה לנסיעה בנתיבים החלופיים. הנסיעה הקצרה, שהיא יתרונו הגדול של הפרויקט, מתאפשרת בזכות העובדה שכרינו בבטן הכרמל מנהרות המחברות את חוף הכרמל ומחלף הקריות בדרך הקצרה והמהירה ביותר, ויצרנו פרויקט בו מתאפשרת נסיעה רציפה, נוחה ובטוחה במהירות של עד 80 קמ"ש, ללא צמתים, עצירות ורמזורים.

התמורה המרכזית המתקבלת משימוש בפרויקט היא חיסכון בזמן. מנהרות הכרמל הוקמו קודם כל על מנת לפתור את הצורך והדרישה לקצר את מרחק הנסיעה ולחסוך את זמן הנסיעה בחציית העיר ובתנועה ממרכז העיר למבואותיה. כדי לייצר עבורכם, הנהגים, את החיסכון המקסימלי בזמן, השקענו משאבים אדירים - למעלה מ- 1.3 מיליארד ש"ח - במשך קרוב לחמש שנים, במטרה אחת: לחבר בין מבואות העיר המערביים, דרך מחלף רופין למבואות המזרחיים, בדרך הקצרה והיעילה ביותר, כ- 6.5 קילומטר, שרובם נכרו בבטן הכרמל. התוואי הקצר, לעומת הצירים החלופיים הארוכים ממנו, הוא יתרונו המרכזי של הפרויקט.

מנהרות הכרמל תוכננו לנסיעה רציפה, חלקה, ללא רמזורים, צמתים ועצירות, ובמהירות העולה על המהירות הנהוגה בכבישים העירוניים, גם זאת על מנת לקצר את משך השימוש בפרויקט, המגיע לדקות ספורות בלבד. הצלחתו האדירה של הפרויקט ויתרונו המשמעותי ביותר נעוצים בעובדה כי הוא מקיים את התנאים המאפשרים נסיעה קצרה, מהירה נוחה ובטוחה של דקות ספורות בלבד ובכך מאפשר את החיסכון המקסימלי ביחס לכל נתיב חלופי אחר.

החיסכון - גדול יותר ממה שחשבתם

מנתוני מחקר חברת Eco Finance ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית שנערך ביולי 2015, עולה כי התועלת הכללית מהשימוש במנהרות הכרמל בשעות השיא לרכב פרטי משתווה בקירוב לעלות השימוש. התועלת מורכבת מחישוב מרכיבי זמן, דלק ועלות סביבתית של רעש וזיהום, וכל זה מבלי לשקלל את מרכיבי הבלאי לרכב, את הטירחה שבעמידה בפקקים ואת היתרונות הגלומים בשימוש בתשתית נוחה ובטוחה. למידע נוסף אודות המחקר לחצו כאן.

מנהרות אגרה מול כבישי אגרה – יש הבדל!

חשוב להבין: מנהרת אגרה וכביש אגרה הם פרוייקטים תחבורתיים שונים בתכלית, בכל הנוגע לעלויות ההקמה, התפעול, התחזוקה, דרישות הבטיחות, האמצעים והמערכות המותקנות בהם.
 • עלות הקמה של קילומטר אחד במנהרות הכרמל נאמדת בכ- 225 מליון ש"ח, בעוד עלות הקמת קילומטר כביש (בפרמטרים דומים) נאמדת בכ- 20-22 מליון ש"ח. כריית המנהרות, כמו גם הקמת מחלף רופין, הגדול בישראל והכולל 7 גשרים ורמפות, מהווים נתח נכבד מעלות הקמת הפרויקט.
 • מערכות אלה, כמו גם תורת ההפעלה המוכתבת מדרישות הבטיחות, המחייבות מענה וזמני תגובה מידיים, מחייבות פיקוח, מעקב ונוכחות צוותי סיור ובקרה, בהיקפים העולים בצורה ניכרת ביחס למתחייב מתפעול כביש שאינו מנהרה.

במנהרות אגרה, הנסיעה כרוכה בתשלום.

מנהרות הכרמל הן פרויקט BOT. מה זה אומר?
 • BOT – BUILD OPERATE TRANSFER, הוא מודל מקובל להתקשרות בין המדינה ליזם פרטי, להקמת מגה-פרויקטים, תוך ניצול יתרונותיו של היזם והטלת רוב הסיכונים על כתפיו, לרבות נושא המימון, באופן המאפשר הקמת פרויקטים גדולים, ללא מימון המדינה וללא שימוש בתקציב ממשלתי.
 • לאחר שזוהה והוגדר הצורך על ידי המדינה בהקמת הפרויקט, ולאור אילוצי תקציב ו/או סדרי עדיפויות תקציביים, יחד עם הכרת יתרונות היזם הפרטי כגורם עסקי, מקצועי, יעיל ותחרותי, המתמחה בין היתר במימון, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה, ביחס לביצוע פעולות אלה על ידי רשות ממשלתית, מחליטה המדינה להפנות את ההקמה וההפעלה ליזם הפרטי.
 • ההתקשרות בין המדינה ליזם מגדירה את התנאים לקיום כלל התחייבויותיו להקמת הפרויקט, להפעלתו ותחזוקתו, במשך כל תקופת הזיכיון, תוך גבית אגרה, שתאפשר את קיום התחייבויות הזכיין, החזר השקעתו ובאופן שיאפשר את החזרת הפרויקט למדינה במצב תקין בתום תקופת הזיכיון.
 • בהתאם לזאת, נקבע בהסכם הזיכיון מנגנון לגבית תעריף אגרה ממשתמשי הפרויקט.

תעריפי הנסיעה נקבעו מראש בהסכם עם המדינה

תעריפי הנסיעה במנהרות הכרמל נקבעו בהסכם הזיכיון בין המדינה לחברת כרמלטון, לרבות אופן עידכוני התעריפים ומועדי העידכונים. התעריפים ומנגנון עידכונם היו ידועים מראש עוד בטרם תחילת עבודות ההקמה והחברה מיישמת את התעריפים בהתאם להנחיות ההסכם.
תעריפי האגרה במנהרות הכרמל צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים בכל רבעון. על פי ההסכם שנחתם בין המדינה לחברת כרמלטון, התעריפים במנהרות זהים ואחידים לכלל משתמשי הפרויקט.

פעולות שיקום נוף, שיקום קרקע ואיכות סביבה בקנה מידה עצום

 • שיקום נוף: בשנת 2014 החזרנו לעירייה 40 דונם שטח גינון נרחב, לאחר ביצוע פעולות נרחבות ומקיפות לשיקום נופי והשבה לקדמותם של שטחים שטופלו על ידנו. העבודות כללו, בין היתר, נטיעת אלפי עצים ושיחים, האופייניים לצמחיית הכרמל, אליהם הוצמדו מערכות השקיה שנועדו לסייע להם להתבסס.
 • ניטור איכות סביבה: במסגרת השמירה וההקפדה על איכות הסביבה אנו מתפעלים ארבע תחנות ניטור אוויר, המודדות Co, No וחלקיקים בסביבת הפרויקט, כמו גם גלאים בתוך המנהרות עצמן.
 • עבודת מאסטר שפורסמה בעניין, מראה כי מנהרות הכרמל תרמו משמעותית לשיפור איכות האוויר וצמצום פליטת המזהמים מתחבורה. למידע נוסף לחצו כאן

הנסיעה במנהרות הכרמל היא הדרך הקצרה, הבטוחה והמשתלמת ביותר.

 • מאז פתיחת מנהרות הכרמל לתנועה נרשמה ירידה בעומסי התנועה בצירי תנועה חלופיים בשיעור שנע בין 20%-40%.
 • החיסכון בדלק נובע הן מקיצור זמן ומרחק הנסיעה, והן הודות לתוואי הפרויקט, ללא רמזורים או עצירות וללא עליות, המגבירות את צריכת הדלק של הרכב
 • עשרות אלפי ישראלים נוסעים במנהרות הכרמל מדי יום ונהנים מנסיעה חלקה, בטוחה ומהירה, מקצרים את מרחק הנסיעה וחוסכים דלק וזמן
 • מדי שנה נחסכים בזכות המנהרות כ-14,000 שעות עבודה וכ- 4,500,000 ליטר דלק*

שתהיה לכולנו נסיעה נוחה, נעימה וחסכונית!

* על פי נתוני מחקר חברת Eco Finance ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית שנערך ביולי 2015. למידע נוסף אודות המחקר לחצו כאן
   הצטרף כמנוי    5424*
תנאי שימוש  © כל הזכויות שמורות למנהרות הכרמל

  
  
נגישות | 
  
מנהרות הכרמל בFACEBOOK
מנהרות הכרמל ב-youtube
מנהרות הכרמל ב-flickr
 webnoise  :site by
הצטרפות בקליק
התעריפים החדשים במנהרות הכרמל: דברים שכדאי לדעת
מטיילים עם מנהרות הכרמל
מנהרות הכרמל בFACEBOOK
מנהרות הכרמל ב-youtube
מנהרות הכרמל ב-flickr
נגישות | 
  
  
  
  | 
© כל הזכויות שמורות למנהרות הכרמל

site by: